Department of Preventive Medicine
Jianmei Su(Postdoctor)
Date:2017-10-24  Clicks:

 

 

Name: Jianmei Su

Title: Postdoctor

Degree: PhD

Department: Department of preventive medicine

Email: sujianmei88@163.com

 

Brief description and research interest

I am interested in the environmental toxicology and cell signaling

 

Publications:

 

Su Jianmei, Deng Lin, Huang Liangbo, Guo Shujin, Liu Fan, He Jin. 2014. Catalytic oxidation ofmanganese(II) by multicopper oxidase CueO and characterization of the biogenic Mn oxide. Water Research. 56: 303-313. (SCI, IF=6.942).

 

Su Jianmei, Zou Xia, Huang Liangbo, Bai Tenglong, Liu Shu, Yuan Meng, Chou Shan-Ho, He Ya-Wen, Wang Haihong, He Jin. 2016. DgcA, a diguanylate cyclase from Xanthomonas oryzae pv. oryzae regulates bacterial pathogenicity on rice. Scientific Reports. 6: 25978. (SCI, IF=4.259)

 

Zhou Hang1, Zheng Cao1, Su Jianmei1, Chen Bo, Fu Yang, Xie Yuqun, Tang Qing, He Jin. 2016. Characteristic of a natural triple tandem c-di-GMP riboswitch and application of the riboswitch-based dual-fluorescence reporter. Scientific Reports. 6: 20871. (1Co-first author, SCI, IF=4.259)

 

Su Jianmei, Bao Peng, Bai Tenglong, Deng Lin, Wu hui, Liu Fan, He Jin. 2013. CotA, a multicopper oxidase from Bacillus pumilus WH4, exhibits manganese-oxidase activity. PLoS One. 8(4): e60573 (SCI, IF=2.806)

 

Su Jianmei, Li Zhou, Liao Bei, Zhu Yanhua, Zhang Xiaodi, Wang Chunhong, He Jin. 2017. Microcalorimetric study of the effect of manganese on the growth and metabolism in a heterogeneously expressing manganese-dependent superoxide dismutase (Mn-SOD) strain. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. https://doi.org/10.1007/s10973-017-6282-8. (SCI, IF=1. 953)